image image image image
Противопоказания при имунизациите Противопоказанията за имунизации биват общи и специфични за отделните ваксини. При новородени противопоказанията са отделна група и сроковете на отлагане трябва да се спазват прецизно от ОПЛ.
Вродена луксация на тазобедрената става Вродената луксация на тазобедрената става е едно от най-честите вродени изкълчвания при новородените.  Едностранното или двустранно изкълчване на тазобедрената става се среща  при  2-3 на 1000 новородени и при 15-25% от бебетата, родени в седалищна позиция. Причините за вродената луксация не са напълно изяснени, като само в отделни случаи се установява наследствена обремененост.
Подсичане   Кожата на новороденото е несъвършена и беззащитна и лесно може да се инфектира. Това налага повишено внимание при всеки обрив и възпаление, които създават благоприятни условия за нараняване и инфектиране на кожата.
УртикарияУртикарията или т. нар. копривна треска е алергично заболяване, което се проявява с характерни обриви /уртики/ по кожата. Манифестира се с еритем (зачервяване) , папулоеритемен обрив (с надигане над околната кожа и зачервяване) и сърбеж.

Проследете развитието на вашето дете

bebe_igra

Настоящото указание описва разнообразни физически, познавателни (когнитивни), емоционални и социални промени в развитието на детето, които следва да се очакват по време на първата година от живота му.
Имайте предвид, че посочените етапи са приблизителни, а не абсолютни - всяко дете се развива по свой собствен начин и някои стадии могат да настъпят по-рано или по-късно.


Дори да има разлики между периодите, посочени тук, и развитието на Вашето бебе, това не означава непременно, че е налице някакъв проблем. Независимо от това, най-добре ще е да споделите всяко Ваше притеснение  с педиатъра.

От раждането до навършване на 1-месечна възраст 

Физическо развитие
През първия месец от живота си бебето расте значително. През този период преобладават рефлексните движения и бебетата имат малко (доколкото изобщо имат) целенасочена физическа активност.
Растеж:
Теглото намалява с около 8% веднага след раждането, като се възстановява до 2 седмици. Бебето наддава приблизително 28 грама на ден, т. е. с около 900 грама за месеца.
На дължина пораства с 3-3,5 см. за месец.
Движения и активност:
Главичката му клюмва, ако не я придържате.
Крайниците са сгънати (свити).
Извършва безцелни движения.
Стиска предметите, които допрете до ръчичката му.
Суче всичко, което поставите в устата му.
Спи около 16 часа на ден.
Сетивност:
Налице е късогледство – бебето вижда на разстояние 20-30 см. от лицето си;
Погледът му е втренчен, не може да следи обекти .
Социални умения:
Чува предимно женските гласове.
Лесно се стряска.

От 1 до 2 месеца 

Физическо развитие
Растеж:
Бебето наддава приблизително с 25 грама на ден, т. е. около 750 грама за месеца.
На дължина пораства с 2 см. за месеца.
Движения и активност:
Движенията му стават по-преднамерени.
Крайниците са по-изпънати.
Бебето може да повдига главата си за кратко, когато го поставите по корем.
Леко забавя вдигането на главата си, когато го придърпвате до седящо положение от легнало по гръб.
Ръчичките му са стиснати в юмруци през по-голяма част от времето.
Сетивност:
Може да следи обекти с очи.
Социални умения:
Усмихва се неволно;
Реагира на звуци.
Общуване:
Издава гърлени звуци, гука.

От 2 до 3 месеца 

2-месечното бебе

Физическо развитие
Растеж:
Растежът е все още значителен, но не така бърз като този през първите два месеца.
Движения и активност:
Бебето може да повдига главата си на 45 градуса за продължително време, когато го поставите по корем.
Продължава да забавя вдигането на главата си, когато го придърпвате до седящо положение от легнало по гръб.
Ръцете му са стиснати в юмруци през половината част от времето.
Сетивност:
Може да следи обекти с очи, като съзнателно върти главата си на 180 градуса.
Социални умения:
Усмихва се съзнателно (“социална усмивка”) в отговор на определени стимули (познати гласове или звуци);
Разпознава различни изражения на лицето Ви.
Общуване:
Плаче приблизително 3 часа на ден.
Гука, издава едносрични звуци.

 

 


3-месечното бебе

Физическо развитие
Растеж:
Вашето бебе наддава приблизително 600 грама за месеца и пораства с 2 см.
Движения и активност:
Съвсем малко забавя вдигането на главата си, когато го придърпвате до седящо положение от легнало по гръб.
Докато лежи по гръб, се протяга към разни предмети, но ги пропуска; маха към тях.
Когато го поставите по корем, може да повдига главата и гърдите си, като се опира на ръцете си.
Върти се от страна на страна.
Ръчичките му не са стиснати в юмруци през по-голямата част от времето.
Извършва леки кръгообразни движения с крайниците си.
Спи приблизително 14 часа на ден, 9-10 от които са през нощта.
Сетивност:
Изучава собственото си тяло.
Опознаване на света наоколо:
Ще продължи да гледа на мястото, където е бил даден предмет, дори след като го махнете оттам .
Социални умения:
Увеличава контакта с очи;
Прави съответни изражения на личицето си като резултат от някаква емоция (гняв, страх, радост).
Имитира израженията на другите хора.
Показва завишен интерес към всичко, което го заобикаля.
Бебето се чувства леко объркано, когато го преобувате.
Показва различни емоции (гняв, страх, радост).
Общуване:
Има различни типове плач за различните неща.
Казва „а-к-х”.

От 4 до 5 месеца 

4-месечното бебе
Физическо развитие
Растеж:
Наддава приблизително 500-600  грама за месеца.
Движения и активност:
Вдига веднага и главата си, когато го придърпвате от легнало по гръб до седящо положение.
Протяга се, хваща предмети и ги поднася към устата си, докато лежи по гръб.
Може да държи предметите неограничено време.
Стъпва на крачетата си и застава право, когато го държите за ръцете.
Играе си с ръцете и краката си.
Социални умения:
Показва недоволство, щом спрете да му обръщате внимание.
Радва се при вида на храната.
Общуване:
Мълчи, докато някой му говори, а после „отговаря”.


5-месечното бебе
Физическо развитие
Движения и активност:
Може да прехвърля предмети от едната си ръчичка в устата, а оттам – в другата ръка.
„Зъбоникненето” започва.
Обръща се от корем на гръб
Социални умения:
Играе си със своето отражение в огледалото.
Общуване:
Опитва се да имитира този, който му говори.
Гласчето му звучи монотонно.
Може да издава свиркащи звуци.


От 6 до 8 месеца

6-месечното бебе

Физическо развитие
Растеж:
Бебето пораства с около 450 гр. и 1,5 см за месеца.
Пробиват долните централни резци.
Движения и активност:
Може да пие от чаша като му помагате.
Държи си шишето само.
Мести предмети от ръка в ръка директно.
Върти се от гръб на корем и обратно.
Може да сяда за кратко, като се навежда и се подпира на ръцете си.
Социални умения:
Разграничава родителите си от останалите хора („страх от непознати”).
Копира израженията на лицето.
Общуване:
Бръщолеви. Срички.


7-месечното бебе

Физическо развитие
Растеж:
Пробиват горните централни резци.
След това пробиват долните странични резци.
Движения и активност:
Може да седи, без да е подкрепяно; да се върти, докато седи.
Върти се и пълзи докато лежи по корем.
Надига главата си за неограничено време, както си лежи по гръб.
Може да се оттласква от земята с крака, да се протяга, да сграбчва с длан разни предмети, да ги блъска и раздрусва.
Лапа крачетата си.
Социални умения:
Предпочита майка си.
Тревожи се, когато е далеч от нея („страх от изоставяне”).
Милва отражението си в огледалото.
Общуване:
Реагира на промените в гласа на този, който му говори.

8-месечното бебе

Физическо развитие
Растеж:
Пробиват горните странични резци.
Движения и активност:
Пълзи без усилие докато лежи по корем.
Може да става право, като се опира на мебелите.
Храни се само с ръце.
Вече може да хваща 2 предмета – по един във всяка ръка.
Сетивност:
Зрението на бебето е почти напълно развито вече.
Опознаване на света наоколо:
Започва да разбира за какво се използват различните предмети (пие от чаша, вчесва косата си с четка).
Осъзнава разликата в големината на предметите.
Социални умения:
Прави „номера”.
Вече не приема автоматично храненето, опитва се да обърне лъжицата, с която му го подавате.
Общуване:
Бърбори, като употребява многосричкови съчетания.


От 9 до 10 месеца

9-месечното бебе

Физическо развитие
Растеж:
Качва по 12 гр. на ден или 360 гр. за месеца.
Пораства с около 1,2 см.
Движения и активност:
Може да хваща предмети с палец и показалец („захват на клещи”).
Опознаване на света наоколо:
Търси предмета, който сте взели - вече разбира, че той съществува, въпреки че не го вижда („постоянство на предметите”).
Общуване:
Произнася едносричкови „думи” – „ма”, „да”.
Разбира от „не”.
Бръщолеви с интонация.

10-месечното бебе

Физическо развитие
Растеж:
Пробиват първите кътници.
Движения и активност:
Може да сяда само и седи за неопределено дълго време.
Пълзи на ръце и колене.
Пълзи по стълби.
Може да ходи, като се опира по мебелите или като го държите за ръчичките.
Опознаване на света наоколо:
Разбира прости изрази и изпълнява прости нареждания
Асоциира „мама” с майка си и „тате” с баща си.
Може да открива предмети, когато ги назовете.

Социални умения:
Обича да играе на „Ку-ку!”.
Изпробва автономността си (пълзи далеч от майка си и следи за нейната реакция).
Общуване:
Произнася първите си осмислени „истински думи” („мама”, „баба”).
Бръщолеви с желание да разговаря.

 


От 11 до 12 месеца

11-месечното бебе

Физическо развитие
Движения и активност:
Може да става право само и без подкрепа.
Ходи, хванато само за едната ръчичка.
Пие от чаша без чужда помощ.
Социални умения:
Играе си край другите деца, но не заедно с тях („паралелна игра”).
Общуване:
Използва съзнателно думи.

12-месечното бебе

Физическо развитие
Растеж:
Теглото му се утроява, а ръстът му се е удвоява в сравнение с теглото и ръста при раждането му.
Движения и активност:
Прави първите си самостоятелни стъпки.
Може да се храни само с лъжица.
Подава на друг човек предмет, хванат с палеца и показалеца.
Опитва се да нареди 2 кубчета едно върху друго.
Улеснява ви, когато го обличате, като заема подпомагащи пози.
Социални умения:
Разпознава се в огледалото.
Общуване:
Опитва се да води прости разговори

 

20951_Animiran_baner_Gerber_kvadrat_ok_3

За и против ваксините

Кой е тук

В момента има 30 посетителя в сайта

Вход в системата