image image image image
Противопоказания при имунизациите Противопоказанията за имунизации биват общи и специфични за отделните ваксини. При новородени противопоказанията са отделна група и сроковете на отлагане трябва да се спазват прецизно от ОПЛ.
Вродена луксация на тазобедрената става Вродената луксация на тазобедрената става е едно от най-честите вродени изкълчвания при новородените.  Едностранното или двустранно изкълчване на тазобедрената става се среща  при  2-3 на 1000 новородени и при 15-25% от бебетата, родени в седалищна позиция. Причините за вродената луксация не са напълно изяснени, като само в отделни случаи се установява наследствена обремененост.
Подсичане   Кожата на новороденото е несъвършена и беззащитна и лесно може да се инфектира. Това налага повишено внимание при всеки обрив и възпаление, които създават благоприятни условия за нараняване и инфектиране на кожата.
УртикарияУртикарията или т. нар. копривна треска е алергично заболяване, което се проявява с характерни обриви /уртики/ по кожата. Манифестира се с еритем (зачервяване) , папулоеритемен обрив (с надигане над околната кожа и зачервяване) и сърбеж.

Имунизационен календар-2010

vaccina
Имунизационен календар-2010-България

Навършена възраст, 
Начин на приложение

Имунизация

Ваксина

През първите 24 часа,
след раждането
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против хепатит
тип В (I прием)

Рекомбинантна хепатит
В ваксина
Engerix

От 48-ия час след раждането
вътрекожно, 0,1 мл

Имунизация против туберкулоза

БЦЖ ваксина

Един месец
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против хепатит В
(II прием)

Рекомбинантна хепатит
В ваксина
(Engerix)

Два месеца
мускулно, 0,5 мл

Имунизация противдифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце (I прием)

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

PENTAXIM

Два месеца,мускулно, 0,5 мл

Имунизация против Стрептококкус пневмоние (I прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

SYNFLORIX

Три месеца
мускулно, 0,5 мл

Имунизация противдифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце (IІ прием)

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

PENTAXIM

Три месеца
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против Стрептококкус пневмоние (II прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

SYNFLORIX

Четири месеца
мускулно, 0,5 мл

Имунизация противдифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце (III прием)

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

PENTAXIM

Четири месеца
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против Стрептококкус пневмоние (III прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

SYNFLORIX

Шест месеца
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против хепатит
тип В (III прием)

Рекомбинантна хепатит
В ваксина
(Engerix)

Седем месеца
вътрекожно, 0,1 мл

Проверка за белег след БЦЖ
имунизацията. На децата без
белег се прави проба Манту
(5 МЕ ППД) и отрицателните
се имунизират

БЦЖ ваксина

Дванадесет месеца-не по-рано от 6 месеца след ІІІ-ия прием
(1 година)
мускулно, 0,5 мл

Първа реимунизация противСтрептококкус пневмоние (IV прием)

Конюгирана пневмококова ваксина

SYNFLORIX

Тринадесет месеца
подкожно или
мускулно, 0,5 мл

Имунизация против морбили,
паротит и рубеола

Триваксина морбили-паротит-
рубеола
(Priorix)

Шестнадесет месеца
(1 година и 4 месеца)
мускулно, 0,5 мл

Първа реимунизация против
дифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце (IV прием)

Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В

PENTAXIM

Шест години
мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против дифтерия,тетанус,коклюш и полиомиелит.

Комбинирана ваксина срещу дифтерия,
тетанус,коклюш и полиомиелит -Тетраксим

Седем години
вътрекожно, 0,1 мл

Реимунизация против тубер-
кулоза (след отрицателна
проба Манту)

БЦЖ ваксина

Единадесет години
вътрекожно, 0,1 мл

Реимунизация против тубер-
кулоза (след отрицателна
проба Манту)

БЦЖ ваксина

Дванадесет години
подкожно или
мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против морбили,
паротит и рубеола

Триваксина морбили-паротит-
рубеола
(Priorix)

Дванадесет години
мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против тетанус
и дифтерия

ТетаДиф ваксина

Седемнадесет години
мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против тетанус
и дифтерия

ТетаДиф ваксина

Седемнадесет години
вътрекожно, 0,1 мл

Реимунизация против тубер-
кулоза (след отрицателна
проба Манту)

БЦЖ ваксина

От 25-ата година през
10 години
мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против тетанус
и дифтерия

ТетаДиф ваксина

Някои пояснения:

"Имунизационен календар на Република България" е утвърдената от министъра на здравеопазванетосхема на приложение на задължителните планови имунизации и реимунизации, която включва подлежащите възрастови групи, видовете препарати, сроковете и начина на приложението им.
Сегашният имунизационен календар е сравнително нов (последните промени са от 01.04.2010г.).Старият им. календар ,по който се работеше повече от 10 г.,и който е отразен във Здравноосигурителните ви книжки,вече не е в сила.
За сведение имунизация се нарича поставянето на една или няколко дози от една определена ваксина с цел постигане на едно достатъчно високо ниво на имунитет ( имунна защита ) срещу болестта за която е предназначена ваксината. Реимунизация е поставянето след определен период на допълнителна доза от същата ваксина,чието предназначение е поддържане на имунитета срещу болестта във времето.
Каква е разликата между имунизация и ваксинация?Имунизацията може да бъде пасивна-чрез преболедуване от една инфекциозна болест също се изработва имунитет срещу нея в организма на човека.Докато ваксинацията е активна имунизация чрез вкарването в организма на ваксина ( живи, но неопасни или мъртви микроби,или части от тях, срещу които организмът изработва антитела или бели кръвни клетки предпазващи го от истински опасните бактерии и вируси ) 
Имайте в предвид,че изпълнението на ваксините от имунизационния календар е задължително за всички граждани на Република България,като за отказ от това задължение, пациентът или неговите родители ( когато е под 18г. ) подлежат на финансова санкция от РИОКОЗ ( Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве-бившата ХЕИ ). Смисълът на тази мярка е да не остават неимунизирани лица,тъй като те представляват опасност и за обществото като болни и заразоносители( преносители ) на опасни инфекциозни заболявания. 
Тъй като за поставянето на ваксините има противопоказания-остри инфекциозни заболявания,висока температура,диария и др.,поставянето им може да се отложи, но за не повече от 6 месеца ( по временни медицински противопоказания )! Отлагането по медицински противопоказания за срок, по-дълъг от шест месеца, се извършва с решение на областна специализирана комисия. Имунизациите могат да се отложат ,но не и да се поставят предварително през интервал по-малко от 1 месец,тъй като технологичното време необходимо на организма да изработи имунитет срещу поредната доза ваксина е точно толкова, и намесата на нова ваксина в този период компрометира процеса.

 

20951_Animiran_baner_Gerber_kvadrat_ok_3

За и против ваксините

Кой е тук

В момента има 39 посетителя в сайта

Вход в системата